MI AZ A GDPR?

 

Adatvédelem – GDPR (General Data Protection Regulation)

 1. Adatvédelmi és GDPR áttekintés

 

A személyes adatok védelmének jogi szabályozása Magyarországon jelenleg elsődlegesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá a vonatkozó ágazati törvények adatvédelmi rendelkezési szerint történik. A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzését és elősegítését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) végzi.

 

Az Európai Parlament és a Tanács megalkotta a 2016/679. rendeletet, a GDPR-t (General Data Protection Regulation), amelyet 2018. május 25-től kötelezően alkalmazni kell a tagállamokban. A rendelet közel egységes adatvédelmi szabályozást fog eredményezni az EU teljes területén.

 

GDPR szabályozása halad a digitális korral, a kritikusai szerint túl bonyolult és nagyon szigorú. Az  erős adatvédelem alkalmazkodik a mai információs technológiákhoz, képes kezelni a felhőszolgáltatásokat, a határokon átnyúló adatkezelést vagy éppen az EU-n kívülre irányuló adattovábbítást.

GDPR rendelet minden tagországra egységesen érvényes, és újdonság az is, hogy az EU-n kívüli országokban működő  cégekre is vonatkozik, ha azok az EU területén tartózkodó magánszemélyek adatait kezelik.

 

2. Kikre vonatkoznak az adatvédelmi és GDPR változások?

 

GDPR minden cégre, állami szervre és nonprofit szervezetre vonatkozik, amelyik az Európai Unió területén tartózkodók személyes adatait kezeli!

A GDPR célja a személyes adatok és a magánszféra védelme.

Központjában az az érintett áll, akit megillet és aki rendelkezhet az információs önrendelkezési jogáról.

Az  Ön cége is érintett, amennyiben különösen, de nem kizárólag az alábbi adatfajtákat kezeli:

Az ügyfelei, munkavállalói vagy más személyek

 • személyazonosító adatait (név, anyja neve, születési hely, idő, születési név)
 • elérhetőségi adatokat (telefonszám, e-mail cím, lakcím, postai értesítési cím, stb.)
 • online vagy más azonosítókat (jelszavak, felhasználónevek, TAJ szám, adóazonosító jel, stb.)
 • egészségügyi, fizikai, fiziológiai adatokat;
 • jövedelemre vonatkozó adatokat;
 • természetes személy képmását, a hangját;
 • szokásokat, viselkedéseket, véleményeket;
 • direkt marketing szolgáltatásokat (hírlevelek, promóciók, személyre szabott ajánlatokat)
 • technikai adatokat (IP cím, böngésző típusa, eszköz típusa)
 • belépési, kilépési adatokat, stb.

 

3. Adatvédelemmel és GDPR-rel kapcsolatos bírságok, büntetések

 

Kilátásba helyezett szankciók adatvédelmi jogsértés esetén:

Bírság

Minden eddiginél szigorúbb pénzbüntetésre lehet számítani, ha az adatkezelés nem felel meg az új előírásoknak.

A bírság maximuma 20 millió euró vagy az előző pénzügyi év teljes világpiaci forgalmának 4 százalékát kitevő összeg. Az éves bevétel esetében egy több országban jelen lévő cégnél, illetve cégcsoportnál úgy is értelmezhető a szabály, hogy az egész cégcsoport éves árbevétele a számítás alapja. Azt is fontos figyelembe venni, hogy a két összeg közül a magasabb megfizetésére kötelezheti a mulasztást elkövető vállalatot, vagy szervet a hatóság, azaz vállalkozások esetében a bírság akár meg is haladhatja a 20 millió eurót. Ez a jelenlegi magyar 20 millió forintos, azaz nagyjából 65 ezer eurós bírságplafonhoz képest nagyságrendileg nagyobb kockázatot jelent.

  

Bűncselekmény megvalósulása

A hatályos Büntető Törvénykönyv tartalmazza a személyes adattal visszaélés tényállást, amely alapján akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

 

Kártérítés, sérelem díj

Adatvédelmi jogsértés esetén az érintett kártérítési igénnyel fordulhat az adatkezelővel szemben, továbbá sérelemdíjat is követelhet.

 

Az adatkezelési tevékenység korlátozása vagy megtiltása

A felügyeleti hatóságot megilleti az a jogosultság, hogy az adatkezelés jogsértő volta esetén a körülmények mérlegelést követően korlátozza, adott esetben megtíltsa az adatkezelési tevékenység folytatását, amely abban az esetben, ha az a főtevékenységhez szorosan kötődik, ellehetetlenítheti a céget.

 

4. Mit kell tennie egy cégnek a GDPR-ral kapcsolatban?

 

Audit lépések adatvédelmi szempontból

 • Fel kell mérni, hogy a társaságnak hol van a székhelye, a központi ügyintézés helye ahol a működésével összefüggő döntéseket meghozzák, amely egyben a levelezési cím is.
 • Fel kell térképezni, hogy mely ország/okban fejti ki tevékenységét a társaság.
 • Adatvagyon leltározást kell végezni, vagyis fel kell mérni a társaság által bármilyen célból kezelt személyes adatokat.
 • Meg kell vizsgálni, az adatvédelmi jellegű dokumentumokka, szabályzatokkal rendelkezik a társaság. Készült-e adatvédelmi/adatbiztonsági szabályzata, van-e adatkezelési tájékoztatója, rendelkezik-e belső adatvédelmi szabályzattal, amely a belső adatkezelési folyamatokat, mint eljárásrendet rögzíti, készült-e incidenskezelési szabályzatanyilvántartása, létezik-e adattovábbítási nyilvántartása, összeállítottak-e esetleg belső adatkezelési nyilvántartást, amely kötelező lesz.
 • Meg kell győződni arról, hogy a munkavállalókat milyen módon tájékoztatják a személyes adataik kezeléséről.
 • Fel kell mérni, hogy igénybe vesz-e a Társaság adatfeldolgozót, aki egy külső személy vagy jogi személy/jogi személyiség nélküli szerv (pl.: tárhely szolgáltató, hírlevél küldő cég, könyvelő, fuvarozó, személyes adatokat tartalmazó adatbázist külsőleg feldolgozó, vagyonvédelmi cég, stb.)
 • Meg kell vizsgálni informatikus bevonásával, hogy milyen adatvédelmi informatikai intézkedéseket tesz a Társaság a kezelt személyes adatok védelme érdekében.

 

Az audit elvégzése után kell elkészíteni a 2018. május 25-től életbe lépő szabályzatokat, amelynek meg kell felelni a hatályban lévő Info törvénynek is.

 

Szerző:  Adeptus Adatvédelmi Kft. és a Verlag Dashöfer Kft.

 

kérje

ajánlatunkat

Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot
Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja - Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján, akár egy kattintással.
Heti 1 gép tipp

Iratkozz fel és értesülj először, használt és új gépeinkről e-mailben.

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja - Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján, akár egy kattintással.